บริษัท เวิล์ดพลัสส์  เอเจนซี่  จำกัด
เราเป็นบริษัทที่รับวางแผนการตลาดและสื่อประชาสัมพันธ์
รวมถึงการทำกิจกรรมส่งเสริมการขายในหลากหลายรูปแบบ

วิสัยทัสน์ของบริษัท:
เป็นผู้ให้บริการวางแผนการตลาดและสื่อโฆษณาครบวงจรอย่างมืออาชีพ
ในงบประมาณที่ลูกค้าพึงพอใจ

วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ
เพื่อให้บริการแก่ทุกธุรกิจที่มีความต้องการทำสื่อโฆษณาทุกประเภทกับทีมงานที่มีความรู้ ความชำนาญอย่างสร้างสรรค์
โดยคำนึงถึงความสำเร็จได้มาตรฐานตามความต้องการของลูกค้า

บริการของเรา
แบ่งออกเป็น
1. Event & Organize
2. Media & PR Plan
3. Graphic Design / Print Advertising
4. Sound

1. Event & Organize งานด้านจัดกิจกรรมเปิดตัวบริษัท ห้างร้าน และ สินค้า
ยังสามารถจัดกิจกรรมได้หลากหลายดังนี้
– Event Management
• Grand Opening
• Company’s Party or Sport’s Day
• Troop
• Road Show
• Rally etc.
– Exhibition & Display
– MICE

2. Media & PR Plan
• Radio การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุ
• Radio Planning การวางแผนในการใช้สื่อวิทยุมากกว่าหนึ่งสถานี ในหลายจังหวัด
• Radio Program การออกสร้างสรรค์รูปแบบรายการวิทยุให้น่าสนใจ
ตรงกลุ่มเป้าหมาย
• Loose Sport การทำสปอร์ตโฆษณา
•Publishing,Magazines การวางแผนประชาสัมพันธ์ด้วยสื่อสิงพิมพ์
นิตยสารและ Free Copy
• Newspapers การวางแผนประชาสัมพันธ์ด้วยสื่อหนังสือพิมพ์
a. Website การทำการตลาดด้วย เว็บไซด์ และสื่อออนไลน์
i. Web Promote, Social Media
b. TV
i. TV Ads
ii. Local Cable TV

3. GRAPHIC DESIGN / PRINT ADVERTISING
งานป้ายประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ
• BILL BOARD
• BANNER
• CUT OUT
• STANDY
• A-BOARD
• MOBILE CAR
• LEAFLET
• BROCHURE
• POSTER

4. SOUND การใช้เสียงในรูปแบบต่างๆเพื่อการทำสื่อประชาสัมพันธ์
Radio Spot
– Spot Advertising
Voice Over
– Sound arrangement
– Sound editing
Multimedia presentation design and production
Light & Sound systems

บริการของเราก็เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในการใช้สื่อโฆษณา
ให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ภายใต้งบประมาณที่เหมาะสมที่ลูกค้าพอใจมากที่สุด

ติดต่อสอบถาม
บริษัท เวิล์ดพลัสส์ เอเจนซี่ จำกัด
135/54 ต.ป่าแดด
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร : 053-242868
แฟกซ์ : 053-242868
มือถือ : 093-1364664,
081-8814450
Contact Us
World  Pluss Co., Ltd.
135/54 T.Pa Daet
A.Mueang Chiang Mai 50200
Tel : 053-242868
FAX : 053-242868
Mobile : 093-1364664,
081-8814450